Informace o vysílání kanálů FilmBox

31. 7. 2022

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit, že dne 31. 8. 2022 skončí platnost našich smluv umožňujících distribuci programů společnosti SPI International provozující kanály FilmBox.

Konkrétně se jedná o kanály: FilmBox HD, FilmBox Stars HD, FilmBox Premium HD, FilmBox Extra HD, FilmBox Family, Eroxxx HD a FightBox HD. Pokud nedojde k prodloužení smlouvy, zmíněné kanály budou z nabídky Telly k nadepsanému datu vyřazeny. O případné náhradě za tyto kanály probíhají v současné době jednání.