Podpora

Satelitní televize

Kategorie

NOVÁ DIGI TV: Aktualizace kanálů na HD Kaon

V průběhu aktualizace a přechodu kanálů na DVB-S2, o které jsme Vás informovali včera, došlo u některých zařízení k potížím s načtení této aktualizace a dalších služeb. V tuto chvíli máte dvě možnosti, jak situaci vyřešit, a to:

1. Přepnout zařízení na kanál ČT2 HD a několik minut vyčkat. Data se Vám načtou a frekvence automaticky přeladí. Mimo to bude třeba opět naladit volně šiřitelné kanály, pokud je máte zájem využívat. Tuto možnost najdete v menu STB >> Nastavení systému >> Vyhledat volně šiřitelné kanály.

2. Pokud tento způsob nebude úspěšný, proveďte prosím tovární nastavení, jehož postup naleznete na https://telly.cz/restart/ . Pokud se Vám nenaladí všechny kanály (volně šiřitelné kanály – FTA, negarantované kanály), je třeba provést jejich naladění. Tuto možnost najdete v menu STB >> Nastavení systému >> Vyhledat volně šířené kanály.

Obr.: Položky menu set-top boxu HD Kaon (Menu >>Nastavení systému):
Tovární nastavení HD Kaon (B), Vyhledání volně šiřitelných a negarantovaných kanálů (A)

Za vzniklé komplikace se omlouváme.