Ceník

Ceník pro službu Telly internet

Úvodní poznámky, vysvětlivky a seznam použitých zkratek

Kód ceníku: 20.07.01.12.TI | Název ceníku: Telly internet 07/2020 | Platnost ceníku: od 01. 07. 2020 do odvolání ze strany Telly.

Není-li uvedeno jinak, platí ceny uvedené v tomto Ceníku pro zákazníky se smlouvou uzavřenou na dobu určitou (se závazkem) i neurčitou (bez závazku). Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny uvedeny vč. platné sazby DPH (aplikuje-li se podle zákona). Aktuální přehled TV programů v jednotlivých programových balíčcích naleznete na webových stránkáchwww.telly.cz.

Mbps (Megabit per second); xDSL (ADSL nebo VDSL); ADSL (Asymmetric digital subscriber line); VDSL (Very-high-bit-rate digital subscriber line); F T Tx (Fiber To The X); DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer); Telly (Telly s.r.o.); Stand. (Standardní).

Ceny služby Telly internet – DSL

DSL 20 (až 20/2 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
500 Kč / měs.
DSL 50 (až 50/5 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
550 Kč / měs.
DSL 100 (až 100/10 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
650 Kč / měs.
DSL 250 (až 250/25 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
700 Kč / měs.

Ceny služby Telly internet – OPTIK

OPTIK 100 (až 100/10 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
650 Kč / měs.
OPTIK 250 (až 250/25 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
750 Kč / měs.
OPTIK 500 (až 500/50 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
850 Kč / měs.
OPTIK 1000 (až 1 000/100 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
1000 Kč / měs.

Služba OPTIK je vhodná pro náročné uživatele, kteří pravidelně využívají internet naplno. Ideální pro sledování a sdílení videa, hraní her a stahovaní větších objemů dat.

Kombinované slevy - slevy na službu Telly televize (satelitní tv a tv přes internet) v kombinaci se službou Telly internet

DSL 20 (až 20/2 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
100 Kč
DSL 50 (až 50/5 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
100 Kč
DSL 100 (až 100/10 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
100 Kč
DSL 250 (až 250/25 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
100 Kč
OPTIK 100 (až 100/10 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
100 Kč
OPTIK 250 (až 250/25 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
100 Kč
OPTIK 500 (až 500/50 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
100 Kč
OPTIK 1000 (až 1 000/100 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
100 Kč
 1. Přenosové rychlosti downstream/upstream; pro DSL i OPTIK balíčky je agregace 1:50.
 2. Slevy se vzájemně nesčítají, uplatní se vždy jenom nejvyšší možná sleva podle Uživatelem objednaného nejvyššího balíčku Služeb.
 3. Platí pro Programové balíčky Malý, Střední, Velký a Sport. Aktuální nabídka Telly televize je uvedena na webových stránkách www.telly.cz.

Pevná IP adresa

1 pevná IP adresa v4
200 Kč / měs.
1+4 pevných IP adres v4
400 Kč / měs.
1+8 pevných IP adres v4
800 Kč / měs.
1+16 pevných IP adres v4
1500 Kč / měs.

Poplatky za pronájem a prodejní ceny koncového zařízení

Prodejní cena Koncového zařízení – TYP A (pro xDSL paušály DSL 20, 50 a 100)
1200 Kč
Pronájem Koncového zařízení – TYP A (pro xDSL paušály DSL 20, 50 a 100)
50 Kč / měs.
Prodejní cena Koncového zařízení – TYP B (pro xDSL paušály DSL 20, 50, 100 a 250)
3000 Kč
Pronájem Koncového zařízení - TYP B (pro xDSL paušály DSL 20, 50, 100 a 250)
150 Kč / měs.
Prodejní cena Koncového zařízení – TYP C (pro FTTx paušály OPTIK 100, 250, 500 a 1 000)
1200 Kč
Pronájem Koncového zařízení – TYP C (pro FTTx paušály OPTIK 100, 250, 500 a 1 000)
50 Kč / měs.
Pronájem Koncového zařízení - Terminátor (pro xDSL paušály DSL 20, 50, 100 a 250)
50 Kč / měs.

Ostatní poplatky a upomínky

Poplatek za zřízení služby / přenos služby
1000 Kč
Poplatek za Samoinstalaci
0 Kč
Poplatek za Instalaci technikem
1000 Kč
Poplatek za Nadstandardní instalaci technikem v bytě
300 Kč
Poplatek za Nadstandardní instalaci technikem v domě
800 Kč
Písemná upomínka odeslaná e-mailem nebo poštou
100 Kč
Závěrečná upomínka odeslaná e-mailem nebo poštou
300 Kč
Poplatek za tištěné vyúčtování služeb odeslané poštou
30 Kč
Poplatek za výjezd k zákazníkovi (neoprávněná reklamace nebo na žádost zákazníka)
1000 Kč
Snížení přístupové rychlosti linky
0 Kč

Poplatek za doručení zásilky kurýrní nebo poštovní službou: Dobírkou podle aktuálního ceníku kurýrní nebo poštovní služby.

Samoinstalace a instalace technikem

Samoinstalace

 • Instalace vlastního Koncového zařízení nebo Koncového zařízení dodaného od Telly Uživatelem.
 • Instalaci provádí Uživatel sám na vlastní riziko a náklady prostřednictvím samoinstalačního balíčku, jehož součástíje dodané Koncové zařízení.

Instalace technikem

 • Instalaci Koncového zařízení bez zásahu do výpočetní techniky Uživatele.• Přípravné a pomocné práce před instalací.
 • Montáž koncového zařízení v rámci instalace služby.
 • Kontrola kompletnosti a zjevných poškození koncového zařízení.
 • Připojení ke koncovému bodu sítě (zásuvka).
 • Uživatelský funkční test poskytované služby a seznámení zákazníka s obsluhou koncového zařízení.
 • Základní instalace nezahrnuje konfiguraci ani instalaci komunikačních zařízení a sítí, které jsou ve správě Uživatele nebotřetí strany.

Nadstandardní instalace technikem

 • Rozumí se jakákoliv jiná než Standardní instalace technikem.

Doplňující informace ke službě Telly internet

Nastavení služby Telly internet umožňuje účastníkovi využít nejrychlejší profil zařízení DSLAM, v závislosti na objednaném balíčku a s ohledem na technické možnosti a kvalitu linky. Aktuálně využitý profil je viditelný v nastavení modemu. Z důvodů technických omezení je třeba vždy vzít v potaz vnější okolnosti, které mohou způsobit disproporci mezi objednaným balíčkem a zobrazenou rychlostí přenosu v koncovém zařízení uživatele. K častým omezujícím faktorům patří zejména:

 • Nesprávná konfigurace koncového zařízení uživatele.
 • Kvalita připojení koncového zařízení uživatele k modemu (například elektromagnetické rušení Wi-Fi).
 • Sdílení kapacity s více uživateli (v závislosti na nastavené agregaci).
 • Souběžný provoz více připojených zařízení.
 • Sdílení kapacity linky pro další služby elektronických komunikací (například přenos TV signálu, zabezpečovacích zařízení– video a podobně).

Možnosti užívání DSL balíčků:

 • DSL 20 – Základní rychlost internetu, vhodná pro práci s emailovými službami a nenáročnému prohlížení www stránek.
 • DSL 50 – Střední rychlost internetu umožňující přístup více členů rodiny k běžným internetovým službám (Email, Web,Sociální sítě, Hudba).
 • DSL 100 – Vysoká rychlost, která komfortně pokryje potřeby přístupu k výše uvedeným službám, včetně častého používánídatově náročných video služeb jako je například internetová televize Telly, YouTube a další.
 • DSL 250 – Rychlost určená pro datově náročné aplikace v domácnostech a firmách jako je stahování nebo zálohovanívelkých objemů dat, přehrávání a streaming videí s velkým rozlišením nebo nepřetržitý video monitoring objektů.

Na našich Balíčcích neuplatňujeme žádná omezení datovým limitem (FUP).

Specifikace rychlostí (kbps)


DSL 20 (ADSL) – MINIMÁLNÍ (Stahování 2 867/ Odesílání 205), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 16 384/ Odesílání 1 638), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 20 480/ Odesílání 2 048)

DSL 20 (VDSL) – MINIMÁLNÍ (Stahování 5120/ Odesílání 928), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 16 384/ Odesílání 1 638), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 20 480/ Odesílání 2 048)

DSL 50 (VDSL) – MINIMÁLNÍ (Stahování 15 072/ Odesílání 928), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 40 960/ Odesílání 4 096), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 51 200/ Odesílání 5 120)

DSL 100 (VDSL) – MINIMÁLNÍ (Stahování 45 875/ Odesílání 3 276), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 81 920/ Odesílání 8 192), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 102 400/ Odesílání 10 240)

DSL 250 (VDSL) – MINIMÁLNÍ (Stahování 102 400/ Odesílání 10 240), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 204 800/ Odesílání 20 480), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 256 000/ Odesílání 25 600)

OPTIK 100 (Optický) – MINIMÁLNÍ (Stahování 45 875/ Odesílání 3 276), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 81 920/ Odesílání 8 192), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 102 400/ Odesílání 10 420)

OPTIK 250 (Optický) – MINIMÁLNÍ (Stahování 102 400/ Odesílání 10 240), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 204 800/ Odesílání 20 480), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 256 000/ Odesílání 25 600)

OPTIK 500 (Optický) – MINIMÁLNÍ (Stahování 204 800/ Odesílání 20 480), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 409 600/ Odesílání 40 960), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 512 000/ Odesílání 51 200)

OPTIK 1000 (Optický) – MINIMÁLNÍ (Stahování 409 600/ Odesílání 40 960), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 819 200/ Odesílání 81 920), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 1 024 000/ Odesílání 102 400)