Ceník

Ceník pro službu Telly internet

Úvodní poznámky, vysvětlivky a seznam použitých zkratek

Kód ceníku:21.05.01.14.TI |Název ceníku: Telly internet 05/2021 | Platnost ceníku: od 01. 05. 2021 do odvolání ze strany Telly.

Není-li uvedeno jinak, platí ceny uvedené v tomto Ceníku pro zákazníky se smlouvou uzavřenou na dobu určitou (se závazkem) i neurčitou (bez závazku). Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny uvedeny vč. platné sazby DPH (aplikuje-li se podle zákona). Aktuální přehled TV programů v jednotlivých programových balíčcích naleznete na webových stránkách www.telly.cz.

Mbps (Megabit per second); xDSL (ADSL nebo VDSL); ADSL (Asymmetric digital subscriber line); VDSL (Very-high-bit-rate digital subscriber line); F T Tx (Fiber To The X); DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer); Telly (Telly s.r.o.); Stand. (Standardní).

Ceny služby Telly internet – DSL

DSL 20 (až 20/2 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
500 Kč / měs.
DSL 50 (až 50/5 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
550 Kč / měs.
DSL 100 (až 100/10 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
650 Kč / měs.
DSL 250 (až 250/25 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
700 Kč / měs.

Ceny služby Telly internet – OPTIK

OPTIK 100 (až 100/10 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
650 Kč / měs.
OPTIK 250 (až 250/25 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
750 Kč / měs.
OPTIK 500 (až 500/50 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
850 Kč / měs.
OPTIK 1000 (až 1 000/100 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
1000 Kč / měs.

Služba OPTIK je vhodná pro náročné uživatele, kteří pravidelně využívají internet naplno. Ideální pro sledování a sdílení videa, hraní her a stahovaní větších objemů dat.

Kombinované slevy - slevy na službu Telly televize (satelitní tv a tv přes internet) v kombinaci se službou Telly internet

DSL 20 (až 20/2 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
100 Kč
DSL 50 (až 50/5 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
100 Kč
DSL 100 (až 100/10 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
100 Kč
DSL 250 (až 250/25 Mbps), technologie xDSL, neomezený datový limit)
100 Kč
OPTIK 100 (až 100/10 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
100 Kč
OPTIK 250 (až 250/25 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
100 Kč
OPTIK 500 (až 500/50 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
100 Kč
OPTIK 1000 (až 1 000/100 Mbps), technologie FTTx, neomezený datový limit)
100 Kč
 1. Přenosové rychlosti označují downstream/upstream; pro DSL i OPTIK balíčky je agregace 1:50.
 2. Slevy se vzájemně nesčítají, uplatní se vždy jenom nejvyšší možná sleva podle Uživatelem objednaného nejvyššího balíčku Služeb.
 3. Slevy platí pro Programové balíčky Malý, Střední, Velký a Sport. Aktuální nabídka Telly televize je uvedena na webových stránkách www.telly.cz.

Pevná IP adresa

1 pevná IP adresa v4
200 Kč / měs.
1+4 pevných IP adres v4
400 Kč / měs.
1+8 pevných IP adres v4
800 Kč / měs.
1+16 pevných IP adres v4
1500 Kč / měs.

Poplatky za pronájem a prodejní ceny koncového zařízení

Prodejní cena Koncového zařízení – TYP A (pro xDSL paušály DSL 20, 50 a 100)
1200 Kč
Pronájem Koncového zařízení – TYP A (pro xDSL paušály DSL 20, 50 a 100)
50 Kč / měs.
Prodejní cena Koncového zařízení – TYP B (pro xDSL paušály DSL 20, 50, 100 a 250)
3000 Kč
Pronájem Koncového zařízení - TYP B (pro xDSL paušály DSL 20, 50, 100 a 250)
150 Kč / měs.
Prodejní cena Koncového zařízení – TYP C (pro FTTx paušály OPTIK 100, 250, 500 a 1 000)
1200 Kč
Pronájem Koncového zařízení – TYP C (pro FTTx paušály OPTIK 100, 250, 500 a 1 000)
50 Kč / měs.
Pronájem Koncového zařízení - Terminátor (pro xDSL paušály DSL 20, 50, 100 a 250)
50 Kč / měs.

Ostatní poplatky a upomínky

Poplatek za zřízení služby / přenos služby
1000 Kč
Poplatek za Samoinstalaci
0 Kč
Poplatek za Instalaci technikem
1000 Kč
Poplatek za Nadstandardní instalaci technikem v bytě
300 Kč
Poplatek za Nadstandardní instalaci technikem v domě
800 Kč
Písemná upomínka odeslaná e-mailem nebo poštou
100 Kč
Závěrečná upomínka odeslaná e-mailem nebo poštou
300 Kč
Poplatek za tištěné vyúčtování služeb odeslané poštou
30 Kč
Poplatek za výjezd k zákazníkovi (neoprávněná reklamace nebo na žádost zákazníka)
1000 Kč
Snížení přístupové rychlosti linky
0 Kč

Poplatek za zřízení služby / přenos služby je jednorázový poplatek hrazený předem za poskytnutí připojení k síti, který v sobě i mimo jiné zahrnuje administrativní náklady s tímto spojené.
Poplatek za doručení zásilky kurýrní nebo poštovní službou: Dobírkou podle aktuálního ceníku kurýrní nebo poštovní služby.

Samoinstalace a instalace technikem

Samoinstalace

 • Instalace vlastního Koncového zařízení nebo Koncového zařízení dodaného od Telly Uživatelem.
 • Instalaci provádí Uživatel sám na vlastní riziko a náklady prostřednictvím samoinstalačního balíčku, jehož součástíje dodané Koncové zařízení.

Instalace technikem

 • Instalaci Koncového zařízení bez zásahu do výpočetní techniky Uživatele.• Přípravné a pomocné práce před instalací.
 • Montáž koncového zařízení v rámci instalace služby.
 • Kontrola kompletnosti a zjevných poškození koncového zařízení.
 • Připojení ke koncovému bodu sítě (zásuvka).
 • Uživatelský funkční test poskytované služby a seznámení zákazníka s obsluhou koncového zařízení.
 • Základní instalace nezahrnuje konfiguraci ani instalaci komunikačních zařízení a sítí, které jsou ve správě Uživatele nebotřetí strany.

Nadstandardní instalace technikem

 • Rozumí se jakákoliv jiná než Standardní instalace technikem.

Doplňující informace ke službě Telly internet

Nastavení služby Telly internet umožňuje účastníkovi využít nejrychlejší profil zařízení DSLAM, v závislosti na objednaném balíčku a s ohledem na technické možnosti a kvalitu linky. Aktuálně využitý profil je viditelný v nastavení modemu. Z důvodů technických omezení je třeba vždy vzít v potaz vnější okolnosti, které mohou způsobit disproporci mezi objednaným balíčkem a zobrazenou rychlostí přenosu v koncovém zařízení uživatele. K častým omezujícím faktorům patří zejména:

 • Nesprávná konfigurace koncového zařízení uživatele.
 • Kvalita připojení koncového zařízení uživatele k modemu (například elektromagnetické rušení Wi-Fi).
 • Sdílení kapacity s více uživateli (v závislosti na nastavené agregaci).
 • Souběžný provoz více připojených zařízení.
 • Sdílení kapacity linky pro další služby elektronických komunikací (například přenos TV signálu, zabezpečovacích zařízení– video a podobně).

Možnosti užívání DSL balíčků:

 • DSL 20 – Základní rychlost internetu, vhodná pro práci s emailovými službami a nenáročnému prohlížení www stránek.
 • DSL 50 – Střední rychlost internetu umožňující přístup více členů rodiny k běžným internetovým službám (Email, Web,Sociální sítě, Hudba).
 • DSL 100 – Vysoká rychlost, která komfortně pokryje potřeby přístupu k výše uvedeným službám, včetně častého používánídatově náročných video služeb jako je například internetová televize Telly, YouTube a další.
 • DSL 250 – Rychlost určená pro datově náročné aplikace v domácnostech a firmách jako je stahování nebo zálohovanívelkých objemů dat, přehrávání a streaming videí s velkým rozlišením nebo nepřetržitý video monitoring objektů.

Na našich Balíčcích neuplatňujeme žádná omezení datovým limitem (FUP).

Specifikace rychlostí (kbps)


DSL 20 (ADSL) – MINIMÁLNÍ (Stahování 2 867/ Odesílání 205), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 16 384/ Odesílání 1 638), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 20 480/ Odesílání 2 048)

DSL 20 (VDSL) – MINIMÁLNÍ (Stahování 5120/ Odesílání 928), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 16 384/ Odesílání 1 638), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 20 480/ Odesílání 2 048)

DSL 50 (VDSL) – MINIMÁLNÍ (Stahování 15 072/ Odesílání 928), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 40 960/ Odesílání 4 096), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 51 200/ Odesílání 5 120)

DSL 100 (VDSL) – MINIMÁLNÍ (Stahování 45 875/ Odesílání 3 276), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 81 920/ Odesílání 8 192), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 102 400/ Odesílání 10 240)

DSL 250 (VDSL) – MINIMÁLNÍ (Stahování 102 400/ Odesílání 10 240), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 204 800/ Odesílání 20 480), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 256 000/ Odesílání 25 600)

OPTIK 100 (Optický) – MINIMÁLNÍ (Stahování 45 875/ Odesílání 3 276), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 81 920/ Odesílání 8 192), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 102 400/ Odesílání 10 420)

OPTIK 250 (Optický) – MINIMÁLNÍ (Stahování 102 400/ Odesílání 10 240), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 204 800/ Odesílání 20 480), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 256 000/ Odesílání 25 600)

OPTIK 500 (Optický) – MINIMÁLNÍ (Stahování 204 800/ Odesílání 20 480), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 409 600/ Odesílání 40 960), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 512 000/ Odesílání 51 200)

OPTIK 1000 (Optický) – MINIMÁLNÍ (Stahování 409 600/ Odesílání 40 960), BĚŽNĚ DOSTUPNÁ (Stahování 819 200/ Odesílání 81 920), MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ (Stahování 1 024 000/ Odesílání 102 400)

Minimální rychlost je nejnižší rychlost stahování (download) nebo odesílaní (upload) dat, kterou se poskytovatel služby přístupu k
internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti
inzerované.

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a odesílaní (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel
předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty
rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne.

Maximální rychlost je nejvyšší možná rychlost stahování a odesílaní, kterou příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu uvedl ve
smlouvě koncovému uživateli pro poskytování dané služby. Maximální rychlost musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou
technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro rychlosti stahování a odesílaní limitující.
Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možností variací způsobené prokazatelně
pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.

Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a odesílaní (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu
uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou
označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než
maximální rychlost.

Za Velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo odesílaní (upload) dat se považuje taková odchylka,
která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu
běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za Velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo odesílaní (upload) dat se považuje taková
odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti
v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

Maximální, běžně dostupnou, a nebo minimální rychlost lze dosáhnout pouze v případě, kdy je elektronické zařízení připojeno k modemu
přímo a nikoli prostřednictvím Wi-Fi technologie. Běžně dostupná rychlost je k dispozici alespoň v 95 % času měřeného během jednoho
kalendářního dne. Jednotlivé měření běžně dostupné rychlosti odpovídá podílu celkového reálného objemu přenesených dat k účastníkovi
(nebo od účastníka) za měřený čas ku maximálnímu možnému objemu přenesených dat za měřený čas.

Velké odchylky od inzerované rychlosti stahování (download) nebo odesílaní (upload) mohu způsobit zpomalení služby (internetové
stránky, konkrétní obsah apod.) a v krajním případě mohou zapříčinit až úplné zastavení přístupu k internetu. Toto se projeví zhoršením
kvality streamovaného obsahu ve vysokém rozlišení, dále delší dobou odezvy, pozdější aktualizací či delší dobou stahování nebo odesílání
dat v aplikacích a službách, které využívají internet. V krajním případě se dané může projevit až nefunkčností takových aplikací či služeb.

Pro zjišťování výkonu služby a jejích vad je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti
internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu.

V případě, že nastane stav Velké opakující se odchylky nebo Velké trvalé odchylky, za který Telly odpovídá, je Účastník oprávněn uplatnit
reklamaci služby. Reklamaci uplatňuje Účastník podle čl. 13 Všeobecných podmínek. Pokles výkonu služby pod hodnotu 30 % inzerované
rychlosti je brán jako výpadek služby a Uživateli také vzniká nárok na reklamaci.