Oprava LG TV aplikace

13. 9. 2021

Rádi bychom vás informovali o odstranění chyby související s nefunkčností aplikace na některých modelech vaší LG TV.

Chyba aplikace se projevovala následovným způsobem:

1. Libovolným spuštěním jazykové stopy v jiném nežli českém jazyce, bez možnosti přepnutí.

2. Nefunkčností většiny kanálů a černou obrazovkou, přičemž samotná aplikace fungovala a bylo možné se v ní libovolně pohybovat.

V případě že by se přeci jen tato změna automaticky neprojevila, bude potřeba vaší součinnosti dle návodu níže:

• LG TV minimálně na 30 sekund odpojte a opětovně zapojte do elektřiny,

• nebo LG TV skrze moje.telly.cz odpárujte znovu napárujte,

• pokud by ani toto nepomohlo, aplikaci bude nutné přeinstalovat.

V případě dalších problémů s aplikací nás kontaktujte na naší zákaznické lince.