Podpora

LAMA mobile

Kategorie

Časté dotazy

Roaming

Jaké jsou ceny za služby LAMA mobile v zahraničí?

Ceny za služby mobilních tarifů LAMA v zahraničí jsou rozděleny do zón. Ceny v jednotlivých zónách naleznete v ceníku služeb. Dne 15.6.2017 vchází v platnost EU regulace roamingových služeb. Volné minuty, sms a data v rámci tarifu nebo datového balíčku můžete využívat v celé EU (zóna 1). Po jejich vyčerpání budete volat, posílat sms a datovat za stejné ceny jako u národních služeb. Přesné znění EU regulace najdete zde.

Jak lze aktivovat/deaktivovat roaming?

Služba roaming je aktivována na všech SIM kartách současně s našimi službami. Při cestě do zahraničí proto není třeba službu aktivovat ani skládat roamingovou zálohu. V případě, že o službu roaming nemáte zájem, lze ji deaktivovat (později je možné ji opět aktivovat) zavoláním na zákaznickou linku LAMA mobile – *11 (v síti LAMA mobile) nebo 277 270 180 (ostatní sítě).

Musím skládat zálohu za roaming?

Na každé telefonní číslo je nastaven volací limit, do kterého se započítává spotřeba na všechny služby včetně služeb v roamingu. Pokud jste si jej nenavyšovali, je stanoven v rozmezí 300 až 1 000 Kč. V případě plánované cesty do zahraničí doporučujeme tento volací limit navýšit. V opačném případě dojde při dosažení limitu k zablokování SIM karty.

Co dělat, když dosáhnu volacího limitu v zahraničí?

V případě, že jste v zahraničí a dosáhli jste volacího limitu, byly vám zablokovány odchozí i příchozí služby kromě SMS. Abyste i nadále mohli plně využívat váš mobilní telefon, je třeba složit částku ve výši vaší momentální spotřeby, tedy volacího limitu. Pro rychlé odblokování stačí poslat doklad o zaplacení platby na [email protected], nebo počkat, až bude platba připsána na náš účet. Tato platba vám bude rozpuštěna v následující faktuře.
Platbu můžete zaplatit bankovním převodem či složením hotovosti na náš účet v Komerční bance.

Všechny tyto údaje dostanete v SMS zprávě při zablokování telefonního čísla:
Číslo účtu: 107-5880210227/0100
VS: číslo fakturační skupiny (najdete na faktuře)
SS: 1122
Pro bližší informace nás ze zahraničí kontaktujte na čísle +420 277 270 180.

Co musím udělat, aby fungovala data i v zahraničí?

Pokud máte správně nastavený telefon, aktivní roaming a neměnili jste si nastavení datového roamingu, máte automaticky aktivní i roamingové datové připojení.
Data v roamingu v zoně 1 se účtují stejně jako v data v ČR. Tzn., že se čerpají z aktuálního národního datového balíčku.
Data v roamingu v zoně 2 a 3 se účtují po jednotlivých kB (viz aktuální ceník). Nelze si aktivovat datový roamingový balíček. Pokud Vám funguje připojení v tuzemsku, bude Vám fungovat i v zahraničí.

Jakým způsobem zakážu datový roaming?

Pokud nechcete využívat připojení v zahraničí, zablokujte si připojení v roamingu přímo v nastavení vašeho telefonu.

Co je protokol Camel?

Do sítí, které nepodporují protokol Camel (signalizační protokol používaný pro poskytování pokročilých telekomunikačních služeb), je možné se přihlásit, odesílat a přijímat SMS, přijímat hovory, ale není možné hovor aktivně uskutečnit. Seznam sítí, které nepodporují protokol Camel, se neustále mění. V případě nutnosti se, prosím, obraťte na zákaznickou linku LAMA mobile – *11 (v síti LAMA mobile) nebo 277 270 180 (ostatní sítě).

Volací limit

Co je volací limit a k čemu slouží?

Volací limit je korunová spotřeba na jedno telefonní číslo v jednom zúčtovacím období. Je nastaven pro všechny zákazníky v rozmezí 300 až 1 000 Kč (s DPH), ale zákazník má možnost si ho navýšit. Do limitu se započítává měsíční paušál, cena volání, SMS, data, atd., tedy vše, co je součástí Vyúčtování. Po dosažení volacího limitu dochází k blokaci všech odchozích služeb (v případě roamingu i příchozích služeb mimo SMS).

Volací limit slouží nám i zákazníkům udržet kontrolu nad momentální spotřebou služeb. V případě odcizení telefonu vám zabezpečí, že vaše útrata nepřesáhne stanovenou částku limitu a v případě vyšší spotřeby budete informováni o její výši.


Co dělat v případě zablokování služeb z důvodu dosažení volacího limitu?

V případě, že vaše odchozí služby byly zablokovány z důvodu dosažení volacího limitu, budeme po vás požadovat složení částky ve výši momentální spotřeby, tedy volacího limitu. Pro rychlé odblokování stačí poslat doklad o zaplacení platby na [email protected], nebo počkat, až bude platba připsána na náš účet. Tato platba vám bude rozpuštěna v následující faktuře.
Platbu můžete zaplatit bankovním převodem či složením hotovosti na náš účet v Komerční bance. Všechny tyto údaje dostanete v SMS zprávě při zablokování telefonního čísla:
Číslo účtu: 107-5880210227/0100
VS: číslo fakturační skupiny (najdete na faktuře)
SS: 1122

Jak a kde lze volací limit navýšit?

Pokud pravidelně překračujete volací limit, máte možnost ho navýšit složením jistiny. V případě, že chcete volat nad rámec svého volacího limitu, musíte složit vratnou jistinu ve výši 500 Kč, 1 000 Kč nebo 3 000 Kč. Volací limit bude navýšen o složenou jistinu zpravidla do 24 hodin od připsání platby, nebo po doručení potvrzení o zaplacení.
Pokud máte 3 řádně a včas zaplacená Vyúčtování, bude vám jistina vrácena a volací limit zůstane navýšen.

INFORMACE O PLATBĚ:
Číslo účtu pro zálohy: 107-5878920297/0100
Částka: 500 / 1 000 / 3 000 Kč
VS: číslo fakturační skupiny (najdete na faktuře)
SS: 5+telefonní číslo (např. 5778200200)

Internet

Co je FUP (Fair User Policy) a jak funguje?

FUP (Fair User Policy = pravidla férového užívání) se stará o to, aby všichni naši zákazníci měli stejnou dostupnost a kvalitu datového připojení. Používá se v případech, kdy objem přenášených dat přesahuje předem stanovené hranice. Po překročení daného objemu dat v průběhu platnosti datového balíčku je dočasně snížena rychlost datového připojení na 32 kb/s.

Co se stane, když vyčerpám objem dat u datového tarifu?

Po vyčerpání objemu dat snížíme vaši rychlost připojení na 32 kb/s. Datové služby můžete využívat stále, ale rychlost připojení nebude vhodná pro zobrazení náročnějších stránek nebo videí. Pokud se vám stává, že objem dat vyčerpáváte častěji, vyberte si nový datový tarif s vyšším objemem dat nebo si objednejte další datový balíček. Pokud si datový balíček nedokoupíte, objem dat se vám obnoví opět měsíc od původního data objednání a pak můžete zase surfovat plnou rychlostí.

Jak se datové balíčky účtují na faktuře?

Doba platnosti jednotlivých datových tarifů je jeden měsíc od data aktivace. Datový balíček je účtován vždy v zúčtovacím období, v kterém byl objednán a v každém následujícím, dokud není balíček zrušen. V jednom zúčtovacím období je možné objednat více datových balíčků.

Jak dokoupit dodatečný objem dat a kolik zaplatím?

Využíváte-li některý z datových balíčků, můžete si po vyčerpání zakoupeného objemu dat koupit další datový balíček prostřednictvím zákaznické linky.
Nevyčerpaná data se nepřevádějí a mají platnost vždy jeden měsíc od data aktivace. Poplatek za dokoupení dodatečného objemu dat započítáváme do výše volacího limitu.
Pokud se vám po zakoupení datového balíčku rychlost nezvýší, doporučujeme váš telefon vypnout a zapnout, aby se rychlost obnovila.

Co musím udělat, aby fungovala data i v zahraničí?

Pokud máte správně nastavený telefon a neměnili jste si nastavení datového roamingu, máte roamingové datové připojení automaticky aktivní.
Data v roamingu v zoně 1 se účtují stejně jako v data v ČR. Tzn., že se čerpají z aktuálního národního datového balíčku.
Data v roamingu v zoně 2 a 3 se účtují po jednotlivých kB (viz aktuální ceník). Nelze si aktivovat datový roamingový balíček. Pokud Vám funguje připojení v tuzemsku, bude Vám fungovat i v zahraničí.

Jakým způsobem zakážu datový roaming?

Pokud nechcete využívat připojení v zahraničí, zablokujte si připojení v roamingu přímo v nastavení vašeho telefonu.

Vyúčtování

Jak uhradit fakturu?

Vyúčtování za služby je možné uhradit několika způsoby:

Inkaso – nejpohodlnější způsob úhrady. O platbu se nemusíte starat, sami si ji vyinkasujeme z vašeho účtu vždy k datu splatnosti faktury.
Bankovní převod – z účtu u kterékoli banky prostřednictvím příkazu k úhradě. Nutno počítat s tím, že platbu dostaneme až do 3 pracovních dnů.
Poštovní poukázka – velice pomalý způsob úhrady. Platba k nám dorazí až za 3 až 5 pracovních dnů.
Hotovostní platba přímo na náš účet u Komerční banky.
Platbu nelze provést přes SIPO.
Pokud již nejste naším zákazníkem, můžete zaplatit poštovní poukázkou, bankovním převodem, hotovostní platbou, nebo inkasem, pokud jste ho měli aktivní ještě před ukončením služeb.

Kde najdu platební údaje? Kolik a kdy mám zaplatit?

Všechny platební informace najdete ve svém Vyúčtování v internetové Samoobsluze. Fakturu Vám také posíláme podle vámi zvoleného způsobu. Buď tištěné Vyúčtování poštou, které je zpoplatněno částkou 20 Kč nebo elektronicky na vaši emailovou adresu.
Datum splatnosti je nejzazší termín, kdy by platba měla být připsána na bankovní účet LAMA mobile. Abyste měli jistotu, že platba dojde na náš účet včas, vyberte si nejrychlejší způsob platby a platbu uhraďte minimálně 3 pracovní dny před datem splatnosti.

Jak nastavím vyúčtování inkasem?

Platba inkasem je nejpohodlnější – jednou nastavíte, a pak už se nemusíte starat. Nemusíte hlídat splatnost vyúčtování a neztrácíte každý měsíc čas platbou.
K aktivaci inkasa stačí dva kroky:

nejdříve je potřeba zřídit inkaso u své banky,
následně nás informovat na zákaznické lince, abychom způsob platby nastavili na automatické inkaso.
1. KROK: Zřízení inkasa u banky
Ve své bance si zařídíte souhlas k inkasu ve prospěch našeho bankovního účtu 107-5880210227/0100. Nezadávejte žádný variabilní ani specifický symbol. Pro zřízení inkasa můžete využít internetové bankovnictví nebo formulář v pobočce vaší banky.
V souhlasu k inkasu si musíte nastavit tzv. inkasní limit. To je maximální měsíční částka, která může být převedena z vašeho účtu na účet LAMA mobile. Nastavte ho v dostatečné výši, protože pokud někdy provoláte více, než je váš inkasní limit, banka peníze nepošle a vaše vyúčtování zůstane neuhrazené. O neuhrazeném Vyúčtování vám dáme vědět SMS zprávou. Místo neprovedeného inkasa pak musíte zaplatit jiným způsobem, jinak bude vaše telefonní číslo zablokováno.

2. KROK: Aktivace inkasa u LAMA mobile
Když už máte inkaso zřízené u své banky, stačí si ho aktivovat u LAMA mobile prostřednictvím zákaznické linky. Připravte si prosím číslo svého bankovního účtu včetně kódu banky a případného předčíslí.

Co dělat, když platba inkasem neprochází?

Pokud inkaso neprobíhá, zkontrolujte a popřípadě upravte:

Číslo bankovního účtu, které jste nám sdělili na zákaznické lince.

Povolení inkasa ve vaší bance ve prospěch našeho účtu 107-5880210227/0100. K povolení nesmí být zadán žádný variabilní ani specifický symbol.
Zda částka Vyúčtování nepřesahuje inkasní limit nastavený ve vaší bance.
Dostatek finančních prostředků na vašem účtu v den stržení inkasní platby.
Vyúčtování je nutné uhradit jiným způsobem a to i v případě, že chybné údaje opravíte. Následující vystavené Vyúčtování již bude strženo dle nově zadaných inkasních údajů.

Co dělat, když je platba odeslána se špatnými platebními údaji?

Pokud jste zadali špatně číslo našeho bankovního účtu, obraťte se pro dohledání platby na svou banku.
Pokud jste zadali správně číslo našeho bankovního účtu 107-5880210227/0100, nemusíte se bát, peníze dojdou na náš účet. Postupujte následovně:

Připravte si údaje, pod kterými jste zadávali vaši platbu:

variabilní symbol,
specifický symbol,
částku,
číslo účtu, ze kterého vaše platba odešla.
S těmito údaji kontaktujte zákaznickou linku, která váš požadavek na dohledání platby vyřídí.

V případě neuhrazení Vyúčtování bude mé telefonní číslo blokováno?

V případě neuhrazení Vyúčtování budou nejdříve zablokovány veškeré odchozí služby, v zahraničí i ty příchozí kromě SMS. V případě, že je Vyúčtování stále neuhrazeno, dojde následně k blokaci i veškerých odchozích služeb. Pokud vaše číslo blokujeme kvůli neuhrazení Vyúčtování, je třeba co nejdříve uhradit všechny platby po splatnosti. Vyberte si nejrychlejší způsob platby, abychom vám mohli co nejdříve telefonní číslo odblokovat. Služby vám obnovíme do 24 hodin od přijetí platby. Potvrzení o zaplacení nám zašlete na adresu [email protected].

Je změna tarifu zpoplatněna?

Za změnu tarifu žádné poplatky neúčtujeme. Změnu vašeho tarifu případně aktivaci datového balíčku vám samozřejmě zařídíme, když nás kontaktujete na zákaznické lince.

Ztráta SIM

Co dělat při ztrátě nebo odcizení SIM karty a telefonu?

Pokud jste přišel o svou SIM kartu a chcete ji uchránit před zneužitím, je nutné ji zablokovat. Následně vám zašleme náhradní SIM kartu se stejným telefonním číslem.
SIM kartu zablokujete snadno v internetové samoobsluze, nebo zavoláním na zákaznickou linku. Pro blokaci SIM je nutné znát uživatelské heslo. Blokace SIM karty je zdarma. Po dobu blokace SIM vám stále účtujeme paušální poplatky za služby a balíčky. Vyzvedněte si proto vaši novou SIM kartu co nejdříve.

Přenos čísla

Jak přenést telefonní číslo k LAMA mobile?

 1. Vyberte si tarif z naší nabídky a objednejte si jej online kliknutím na tlačítko OBJEDNAT ONLINE. K přenosu Vašeho telefonního čísla budete potřebovat kód pro přenos (OKU):
  • U vašeho současného operátora požádejte o ověřovací kód pro přenos. Uvádí se jako OKU (ověřovací kód účastníka).
  • Máte-li předplacenou kartu, zavolejte na zákaznickou linku vašeho současného operátora a UKO získáte obratem.
  • Máte-li tarif, záleží na podmínkách, které máte ve smlouvě. • Smlouvu na dobu neurčitou bez závazku můžete vypovědět okamžitě. Kontaktujte svého operátora.
 2. Připravte si číslo pro přenos (OKU) a zavolejte na zákaznickou linku LAMA mobile 277 270 180.
 3. Na poště si převezměte SIM kartu. Jakmile dostanete přes SMS upozornění, že vaše číslo bude následující den přeneseno, vložte svou novou SIM kartu do svého mobilního telefonu. Ihned po přenosu můžete volat v síti LAMA mobile. Prosím, nezapomeňte si
  včas vyzvednout novou SIM kartu, po přenesení čísla již nebude vaše stávající SIM karta aktivní.

V průběhu celého procesu jsme vám nápomocni na zákaznické lince LAMA mobile:
277 270 180 (pracovní den od 8.00 do 20.00 hodin)

Jak přenést telefonní číslo z LAMA mobile k jinému operátorovi?

Pokud budete chtít přenést své telefonní číslo, musíte platně ukončit váš smluvní vztah. Smluvní vztah bude ukončen, pokud zašlete vlastnoručně podepsaný Výpovědní formulář, písemně nebo na emailovou adresu [email protected]. Na základě výpovědi obdržíte bezodkladně kód přenosu (OKU = ověřovací kód účastníka).

Opatření Českého telekomunikačního úřadu

Přenositelnost telefonního čísla, ať už k LAMA mobile nebo od LAMA mobile k jinému telefonnímu operátorovi či poskytovateli služby elektronických komunikací upravuje opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel ze dne 30. 10. 2012 („OOP/10/10.2012-12“).

OOP/10/10.2012-12 v článku 5 stanoví:

(1) Přenesení telefonního čísla je iniciováno účastníkem tím, že doručí žádost o změnu poskytovatele služby přejímajícímu poskytovateli služby.

(2) Přejímající poskytovatel služby informuje účastníka o podmínkách přenesení telefonního čísla, zejména o:

a) nutnosti provedení právního úkonu směřujícího k ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle u opouštěného poskytovatele služby,

b) cenových a časových podmínkách přenesení telefonního čísla, včetně data a času přenesení telefonního čísla,

c) důvodech případného odmítnutí přenesení telefonního čísla,

d) časových limitech přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, včetně dostupnosti čísel tísňových volání.

(3) Přejímající poskytovatel služby sdělí účastníkovi identifikaci objednávky a dohodne s účastníkem termín zahájení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na jeho přeneseném telefonním čísle.

(4) Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího operátora, činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, pokud se účastník a přejímající poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení.

(5) Podmínkou pro přenesení telefonního čísla je ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle, provedené na základě právního úkonu směřujícího k řádnému ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle. Nebude-li tento právní úkon proveden nejpozději do konce prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, má se za to, že lhůta podle odstavce 4 nezačala běžet.

(6) Pokud nebude žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby nejpozději čtvrtý pracovní den přede dnem ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle, není zaručeno na tomto telefonním čísle nepřerušené poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

(7) Přejímající poskytovatel služby, opouštěný poskytovatel služby, přejímající operátor a opouštěný operátor vzájemně spolupracují na přenesení telefonního čísla tak, aby byly prokazatelně dodrženy organizační podmínky pro přenesení telefonního čísla stanovené tímto opatřením.

(8) Přejímající poskytovatel služby zodpovídá účastníkovi za přenesení telefonního čísla, včetně řádnosti a úplnosti poskytnutých informací.

(9) Podnikatelé uvedení v odstavci 7 odmítnou žádost o změnu poskytovatele služby nebo objednávku v případě, že:

a) nejsou splněny podmínky podle odstavce 5, pokud se nedohodnou jinak,

b) telefonní číslo je již obsaženo v jiné objednávce,

c) existují technické překážky bránící přenesení telefonního čísla,

d) na telefonní číslo se nevztahuje povinnost přenositelnosti podle zvláštního předpisu1).

(10) Přejímající operátor předá informaci o datu přenesení telefonního čísla do referenční databáze přenesených čísel jeden pracovní den přede dnem přenesení telefonního čísla a zajistí společně s opouštěným operátorem přenesení telefonního čísla. Od předání této informace do referenční databáze přenesených čísel již nelze požadovat zastavení přenesení telefonního čísla. Účastníkovi musí být jeho telefonní číslo aktivováno v síti přejímajícího operátora do jednoho pracovního dne od předání informace do referenční databáze přenesených čísel, přičemž přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací v den přenesení nesmí být delší než šest hodin.

Plné znění OOP/10/10.2012-12 si můžete stáhnout zde: https://www.ctu.cz/opatreni-obecne-povahy

Cena ze přenos telefonního čísla je stanovena v ceníku LAMA.

Parametry služby

Pro jednotlivé technologie platí následující rychlosti. Tyto rychlosti se vztahují k území deklarovaném jako pokryté dle aktuální orientační mapy pokrytí dostupné na www.vodafone.cz a k předpokladu, že použité koncové zařízení danou technologii plně podporuje.

Odhadovaná maximální rychlostInzerovaná rychlostMinimalní rychost
Stahování dat (DL)Nahrávání dat (UL)Stahování dat (DL)Nahrávání dat (UL)Stahování dat (DL)Nahrávání dat (UL)
SlužbaTechnologieMbpsMbpsMbpsMbpsMbpsMbps
2GEDGE0,200,100,160,080,020,02
3GHSPA+42,005,7612,601,730,020,02
4GLTE 80075,0015,0023,003,000,020,02
4GLTE 90020,004,006,000,800,020,02
4GLTE 1800150,0050,0045,0010,000,020,02
4GLTE 2100112,0037,0034,007,000,020,02
4GLTE 2600400,0075,0080,0015,000,020,02
4GLTE-A337,00100,00100,0020,000,020,02
5G1800440,00100,0080,0020,000,020,02
5G2100330,0075,0066,0015,000,020,02
5G3700300,0037,5060,007,500,020,02
Nastavení

Je možné automatické nastavení telefonu pro přístup na internet a přijímání MMS?

Postup nastavení telefonu se liší podle operačního systému vašeho telefonu. Prosíme, pro nastavení telefonu pro přístup na internet a příjem MMS nás kontaktujte na zákaznické lince 277 270 180 nebo prostřednictvím e-mailu [email protected]. Nezapomeňte uvést vaše telefonní číslo a typ telefonu, který chcete nastavit.

Jaké údaje je třeba nastavit pro přístup na internet?

Jméno: Lama Internet
APN: internet
MCC: 230
MNC: 03
Typ ověřování: PAP

Jaké údaje je třeba nastavit pro přijímání a odesílání MMS?

APN: mms1
Uživatel: mms
Heslo: mms
MMSC: http://mms
MMS proxy:10.11.10.111
Port: 80

Jak nastavit telefon s operačním systémem Android pro přístup na internet?

1. V menu najděte „Názvy přístupových bodů“:

 • Stiskněte tlačítko „Menu“.
 • Stiskněte „Nastavení“.
 • Stiskněte „Bezdrátové sítě“.
 • Stiskněte „Mobilní sítě“.
 • Stiskněte „Názvy přístupových bodů“.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte tlačítko „Menu“.
 • Stiskněte „Nový název přístupového bodu“ nebo „Nový název AP“.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Stiskněte „Jméno“.
 • Zadejte „Lama Internet“ a stiskněte „OK“. Text zadejte bez uvozovek.

4. Zadejte název APN:

 • Stiskněte „APN“ nebo „Název AP“.
 • Zadejte „internet“ a stiskněte OK. Text zadejte bez uvozovek.

5. Zadejte kód země:

 • Stiskněte „MCC“.
 • Zadejte „230“ a stiskněte „OK“. Text zadejte bez uvozovek.

6. Zadejte kód sítě:

 • Stiskněte „MNC“.
 • Zadejte „03“ a stiskněte „OK“. Text zadejte bez uvozovek.

7. Zvolte způsob ověření:

 • Stiskněte „Typ ověřování“.
 • Stiskněte „PAP“.

8. Zvolte typ APN:

 • Stiskněte „Typ přístupového bodu“.
 • Stiskněte „Internet“.
 • Pokud volba „Internet“ není v seznamu, zadejte „default“ a stiskněte „OK“.

9. Uložte a aktivujte datové spojení:

 • Stiskněte tlačítko „Menu“.
 • Stiskněte „Uložit“.
 • Aktivujte zaškrtnutím políčka vedle „Lama Internet“.

10. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka „Domů“ se vrátíte na úvodní stránku.

Jak nastavit Apple iPhone (iOS6) pro přístup na internet?

1. V menu najděte „Mobilní datová síť“:

 • Stiskněte „Nastavení“.
 • Stiskněte „Obecné“.
 • Stiskněte „Síť“.
 • Stiskněte „Mobilní datová síť“.

2. Zadejte název APN:

 • Stiskněte „APN“ a zadejte „internet“. Text zadejte bez uvozovek.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka „Domů“ se vrátíte na úvodní stránku.

Jak nastavit Apple iPhone (iOS7) pro přístup na internet?

1. V menu najděte „Mobilní datová síť“:

 • Stiskněte „Nastavení“.
 • Stiskněte „Mobilní data“.
 • Stiskněte „Mobilní datová síť“.

2. Zadejte název APN:

 • Stiskněte „APN“ a zadejte „internet“. Text zadejte bez uvozovek.

3. Uložte nastavení:

 • Stiskněte „Mobilní data“.
 • Stiskněte „Nastavení“.

4. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.

Jak nastavit telefon s operačním systémem Windows Phone pro přístup na internet?

1. Najděte „Mobilní síť“:

 • Přejeďte prstem po displeji směrem doleva.
 • Stiskněte „Nastavení“.
 • Stiskněte „Mobilní síť“.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte „Přidat APN pro připojení k internetu“.

3. Zadejte název APN:

 • Do pole „APN“ zadejte „internet“. Text zadejte bez uvozovek.

4. Uložte nastavení:

 • Stiskněte ikonu „Uložit“.

5. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka „Domů“ se vrátíte na úvodní stránku.
Prémiové služby

Co jsou to prémiové SMS a audiotexové služby?

Audiotexovými službami rozumíme linky s předčíslím např. 900, 906 a 909, která jsou zpoplatněna speciální minutovou sazbou. Jedná se např. o informační služby, linky pro hlasování ve spotřebitelských soutěžích, u placeného zvukového obsahu atp.
Služba Premium SMS umožňuje zákazníkům platit za zboží a služby prostřednictvím mobilního telefonu. Jde o velmi snadný způsob nákupu nejrůznějších služeb. Je možné například platit zboží na internetu, jízdné v MHD, poplatek za parkování, atd.
Existují dva typy Prémiových SMS:

 • Prémiové SMS typu MO (mobile originated) kde je jako prémiová SMS zpoplatněna zpráva, kterou odesíláte.
 • Prémiové SMS typu MT (mobile terminated) kde je zpráva, kterou odesíláte zpoplatněna jako standardní SMS. Zpráva, kterou následně obdržíte jako odpověď, je zpoplatněná prémiová SMS.

Provozovateli audiotexu a Premium SMS není LAMA mobile, ale smluvní partneři, kteří ručí za obsah a kvalitu služeb. LAMA mobile zajišťuje pouze výběr plateb za tyto služby.

Jak zablokovat/odblokovat prémiové SMS a audiotexové služby?

Veškeré audiotexové služby a prémiové SMS mají všichni zákazníci standardně zablokovány. Pokud je budete chtít využívat, stačí zaplatit zálohu 1 500 Kč. Tyto služby vám budou na základě uhrazení zálohy odblokovány a tato záloha bude vrácena po třech řádně zaplacených vyúčtováních. Toto opatření jsme museli zavést v reakci na zákazníky, kteří prostřednictvím LAMA mobile tyto služby zneužívali.
Zálohu můžete zaplatit na účet: 107-5878920297/0100
VS: číslo fakturační skupiny (je pro všechny vaše platby shodný)
SS: 6+vaše telefonní číslo, na kterém chcete aktivovat službu (např. 6778111111).