Podpora

Satelitní televize

Kategorie

Automatické ladění CA Modulu

Tento způsob ladění spočívá v automatickém vyhledávání Telly kanálů prostřednictvím menu v TV. Při automatickém ladění kanálů se Vám naladí nejen kanály z Telly nabídky, ale i všechny kanály dostupné na satelitní pozici 1 °W. Takových kanálů může být i více než 1000 a většina z nich nebude s Telly funkční. Aby jste získali funkční seznam Telly kanálů, je potřeba všechny nefunkční kanály ručně vymazat. Tento způsob ladění kanálů z hlediska časové náročnosti proto nedoporučujeme.
Časová náročnost automatického ladění všech Telly kanálů: cca 180 minut

POSTUP:

1. Vložte Telly smart kartu do Telly SmartCam a ten vložte následně do vaší TV.

 

2. V příručce k vaší TV vyhledejte postup pro automatické ladění kanálů prostřednictvím satelitu / DVB-S2 tuneru. Podmínkou spuštění automatického ladění je správné nastavení Vaší satelitní paraboly na satelitní pozici 1°W.

Příklad: Výběr automatického ladění kanálů na TV značky LG

3. Spusťte automatické vyhledávání kanálů.
4. Při automatickém ladění kanálů se Vám naladí nejen kanály z nabídky Telly, ale všechny kanály dostupné na satelitní pozici 1 ° W. Takových kanálů může být i více než 1000 a většina z nich nebude s e satelitní Telly funkční. Abyste získali funkční seznam kanálů satelitní Telly, je potřeba všechny nefunkční kanály ručně vymazat. Kompletní seznam frekvencí satelitní Telly, spolu s kanály, které se na dané frekvenci nacházejí, najdete na této lince – telly.cz/parametry . Tento způsob ladění kanálů proto nedoporučujeme.