Podpora

Satelitní televize

Kategorie

Nová DIGI TV: Aktualizace software STB Kaon HD v noci z 1. na 2. května 2016

Vážení zákazníci,

díky výsledkům monitoringu vašich podnětů jsme mohli připravit úpravu nastavení zařízení Kaon HD (dále jako „STB“) tak, aby pro vás bylo užívání našich služeb příjemnější. K aktualizaci software Kaon HD tak dojde v noci z neděle 1. 5. 2016 na pondělí 2. 5. 2016. Více informací o aktualizaci naleznete níže.

 

V případě jakýchkoliv problémů proveďte prosím tovární nastavení Vašeho STB Kaon dle instrukcí ZDEDojde ovšem k vymazání všech uživatelských nastavení. V případě, že set-top-box nebude vykazovat signál, neprovádějte tovární nastavení.

Pokud na STB svítí 2 červené kontrolky a nereaguje, vytáhněte elektrické napájení STB a znovu zapojte.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 • Aktualizace systému bude povinná a proběhne automaticky. Klient ji tedy nebude moci přerušit.
 • O aktualizaci a jejím průběhu bude klient informován na obrazovce.
 • Zákazníci, kteří budou mít STB v aktivním standby režimu (vypínáte STB tlačítkem OFF na dálkovém ovladači) : 
  •  Aktualizace bude standardně probíhat v nočních hodinách, tedy tak, aby byl příjem vysílání u klienta co nejméně ovlivněn
 • Zákazníci, kteří budou mít STB v době aktualizace vypnutý (vypínáte tlačítkem OFF na STB / vytahuje box z el. sítě) : 
  • Aktualizace se projeví až v době, kdy bude STB několik minut zapnutý na kanálu na frekvenci 12053, Horizontal – tedy Nova HDPrima HDŠlágrDigi Sport 1 SDDigi Sport 2 SD
 • Zákazníci, kteří mají vypnutou automatickou aktualizaci
  • Aktualizace se projeví až v době, kdy bude STB několik minut zapnutý na kanálu na frekvenci 12053, Horizontal – tedy Nova HDPrima HDŠlágrDigi Sport 1 SDDigi Sport 2 SD.

Automatickou aktualizaci je možné nastavit v hlavním menu STB Kaon:
tlačítko Menu > Nastavení > Nastavení systému > Čas zapnutí/vypnutí > Automatická aktualizace > Vyp. / Zap.

ZMĚNY A OPRAVY V NOVÉ VERZI:

 1. Oprava funkcionality v Oblíbených kanálech

 • Evidovali jsme případy, kdy v nočních hodinách, kdy probíhá automatická aktualizace, došlo ke změnám kanálového rastru oblíbených stanic (změna pořadí, samovolné přidání irelevantního kanálu).
 • Seznam oblíbených kanálů zůstane zachován i po aktualizaci FW.

 2. Opravena funkcionalita TimeShift 

 • Služba TimeShift bude nyní dostupná výlučně s použitím HDD (pevného disku) 

3. Upraven mechanismus noční aktualizace STB

 • Noční aktualizace zabezpečuje pravidelnou aktualizaci kanálové mapy v STB. Automatická aktualizace probíhá každou noc ve 3 hodiny, případně jindy, pokud je k dispozici i aktualizace firmware pro STB (jako je tomu nyní).
 • K výše uvedené aktualizaci přibyl i noční restart STB (ve 3 hodiny). STB se vypne a znovu zapne.
 • Před každým restartem STB bude zákazník upozorněn, že dojde k restartu boxu – aktualizaci bude moci v daném momentě zrušit. 

Automatickou aktualizaci je možné nastavit v hlavním menu STB Kaon:
tlačítko Menu > Nastavení > Nastavení systému > Čas zapnutí/vypnutí > Automatická aktualizace > Vyp. / Zap.

Vyhledat volne sirene programy

4. Do Menu přibyla funkce vyhladávání FTA kanálů (free-to-air)

 • Možnost vyhledání FTA kanálů v Menu, bez nutnosti resetu STB do továrního nastavení. 
 • Tato možnost bude k dispozici v Menu > Nastavení > Nastavení systému > Vyhledat volně šířené programy

 5. Nastavení titulků

 • Evidujeme případy, kdy se u některých programů vysílajících v češtině zobrazovaly české titulky
 • Touto změnou se první jazyk titulků v nastavení přednastaví na VYP., díky čemuž se titulky nebudou zobrazovat, pokud si je zákazník nenastaví. 
 • Opětovné zapnutí je možné nastavit v Menu > Nastavení > Nastavení systému > Jazyk > První jazyk titulků > VYP./Česky/…