Podpora

Satelitní televize

Kategorie

TV LG: Export kanálové mapy

Níže naleznete postup exportu kanálové mapy na TV značek LG, pro potřeby její úpravy při použití DIGI CA Modulu. Tento postup funguje pouze na některých modelových řadách TV LG. Pokud proto nebude funkční s Vaší TV, prosím, kontaktujte zákaznickou linku výrobce Vaší TV.

1. Vložte USB klíč do TV LG

2. Na ovladači dlouho držte tlačítko „SETTINGS“, dokud se neobjevíinfo panel, podobně jako na dolním obrázku.

01-lg

3. Hned po objevení Info panelu zadejte „1105“ a stiskněte OK.
Zobrazí se následující menu s více možnostmi.

02-lg4. Vyberte položku „USB Cloning“ a následně možnost „Send to USB“, klikněte OK a začnete exportovat kanály.
Pozn.: přesné názvy položek se mohou lišit na základě Vašeho modelu TV značky LG.