Více velikostí značí - mobil (< 768 px), tablet(< 1260 px) a desktop

h1, size: 40/55/75px weight: 700, color: #1e1ec8;

h1--bigger, size: 40/75/100px weight: 600, color: #fff;

h1--smaller, size: 32/40/55px weight: 700, color: #1e1ec8;

h2, size: 28/32/40px weight: 700, color: #1e1ec8;

h3, size: 20/24/32px weight: 700, color: #1e1ec8;

p, size: 14/16/18px, wight: 400, color: #000;

p--bigger, size: 20/24/32px, wight: 700, color: #000;

p--middle, size: 18/20/22px, wight: 700, color: #000;

button

button smaller

button white

button gray

button green

button red

link