Interní technici a smluvní partneři

Pokud kontaktujete kterékoholiv z našich interních techniků a smluvních partnerů, máte záruku, že zapojení či opravy na vašem zařízení provádí profesionál z naší sítě odborníků.
Pakliže ale servisní zásah provede neautorizovaná osoba, Telly neodpovídá za vzniklou újmu a nenese odpovědnost za vady.

Seznam interních techniků a smluvních partnerů