Podpora

Satelitní televize

Kategorie

Tovární nastavení set-top boxu

V případě rozšíření programové nabídky postačí, když zařízení uvedete do režimu Stand-By (na Vašem set-top-boxu bude svítit červená dioda) a cca po 10 minutách se programová nabídka automaticky zaktualizuje (můžou Vám problikávat diody) a Vy budete moci dále sledovat kompletní nabídku kanálů. Stejný postup proveďte v případě, že nemůžete najít nějaký kanál v seznamu kanálů.
Pokud se Vám nepovede dohledat kanály výše uvedeným postupem, můžete provést tovární nastavení set-top-boxu. Dojde ovšem k vymazání všech uživatelských nastavení. V případě, že set-top-box nebude vykazovat signál, neprovádějte tovární nastavení.

KAON MEDIA HD NA1170

 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU
 2. Pomocí směrových šipek najeďte na – NASTAVENÍ
 3. Vyberte možnost – NASTAVENÍ SYSTÉMU a potvrďte tlačítkem OK
 4. Zadejte heslo (výchozí heslo 0000) => pomocí směrových šipek najeďte na – TOVÁRNÍ NASTAVENÍ a potvrďte tlačítkem OK
 5. Znovu stiskněte OK
 6. Stiskněte tlačítko OK, pro potvrzení hlášky „Všechny kanály a nastavení budou vymazány!
 7. Set-top-box se cca na 15 – 20 vteřin vypne a po načtení softwaru se objeví SNADNÁ INSTALACE.
 8. ZNAČKA – vyberete Telly => OK
 9. VÝBĚR JAZYKA – vyberete ČESKY => OK
 10. ZEMĚ – vyberete SLOVENSKO => OK
 11. STAV SIGNÁLU – vyberte Spustit vyhlednávaní => OK .Pokročilé nastavení: Když požadujete podporu DiSEqC, vyberte verzi DiSEqC.
 12. HLEDÁNÍ  – Pokud máte zájem o příjem jiných než předplacených kanálů (volně šiřitelné kanály – FTA, negarantované kanály), stiskněte OK.
 13. Jakmile bude vyhledávání u konce, zeptá se vás set-top box, jestli „Chcete změny uložit “ => ULOŽENÍ = OK a ZRUŠENÍ = EXIT => pokud zvolíte ANO, zobrazí se informace, že uložení proběhlo „ÚSPĚŠNĚ“ a tím je snadná instalace/tovární nastavení ukončeno.