Podpora

LAMA mobile

Kategorie

Ceník a obchodní podmínky

Ceník

  • Ceník – platný od 1. ledna 2024 – aplikuje se na smlouvy uzavřené před i po tomto datu (vč. dodatků uzavřených před i po tomto datu na nové tarify)
  • Ceník – platný od 1. prosince 2022 do 31. prosince 2023– aplikuje se na smlouvy uzavřené po tomto datu (vč. dodatků uzavřených po tomto datu na nové tarify).

Všeobecné podmínky & Jiné